MAP

Hong Kong Shop

(Cheung SHA WAN)

Call us  : +852 9856 3068

Add      : G/F, Shop 7,8,11,  Lai Kok 

              Shopping Centre,12 Tonkin Street,

              Cheung Sha Wan , Hong Kong

​Email : info@platform-art-jamming-studio.com 

Hong Kong Shop

(TaI Koo)

Call us  : +852 9166 9068

Add      : Counter L112B, 1/F, Shop 144, 

              Cityplaza, 8 Tai Koo Shing Road,

              Hong Kong

​Email : info@platform-art-jamming-studio.com 

Macau Shop

Call us    : +853 6358 7788

Add        : Rua do General Galhardoe 3A ,

                Macau

Email       : platform.artjammingmo@gmail.com

香港長沙灣東京街12號麗閣商場G樓 7,8,11號鋪 (長沙灣分店)

香港太古城道18號太古城中心1樓144號舖專櫃L112B(誠品生活太古店)

澳門嘉野度將軍街3號 華儉大廈地下E鋪

Hong Kong Shop

  • Facebook社交圖標
  • Instagram
  • Google+ - Grey Circle

MACAU Shop

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Google+ - Black Circle